Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

hermodavenue.com certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

Putem colecta urmatoarele informatii:

  • nume prenume
  • informatii de contact inclusiv adresa de email;
  • alte informatii relevante pentru cercetari de piata sau oferte speciale

Avem nevoie de aceste informatii pentru a intelege care sunt nevoile dumneavoastra si astfel sa va putem livra produse si servicii mai bune. Printre altele colectam aceste informatii pentru:

  • pastrarea unei evidente interne;
  • imbunatatirea produselor si serviciilor noastre;
  • putem folosi aceste date pentru a trimite, periodic, email-uri legate de produse noi disponibile, oferte speciale sau alte informatii pe care le consideram de interes pentru dumneavoastra;
  • este posibil sa va contactam prin email, telefon
  • este posibil sa folosim informatiile colectate pentru a personaliza website-ul nostru conform nevoilor dumneavostra

Securitate

Ne angajam sa asiguram securitatea informatiilor dumneavoastra. Pentru a preveni accesul neautorizat sau sustragerea datelor avem implementate proceduri fizice, electronice si manageriale pentru a proteja si asigura informatiile culese online.